Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Hvor sker uheldene?

Sektorplan : Intern : Trafikplan : Trafiksikkerhed : Uheldsanalyse : Hvor sker uheldene?

Hvor sker uheldene?

Generelt kan vi konkludere, at der i Frederikssund Kommune ikke er nogle "sorte pletter" eller "grå strækninger". Disse udtryk benyttes hvis mange uheld har fundet sted i f.eks. et kryds (sort plet) eller på en strækning (grå strækning).

De steder, hvor der har fundet mere end ét uheld sted i samme kryds eller strækning, er årsagen ikke det vejtekniske, men derimod forskellige menneskelige faktorer, som uopmærksomhed m.m.

Dette giver anledning til at Frederikssund Kommune vil fortsætte det gode arbejde med trafiksikkerhed, og fokusere mere på kampagner, så den menneskelige faktor påvirkes endnu mere, med hensyn til uopmærksomhed, selebrug og indtagelse af alkohol.

Kortene nedenfor viser, hvor uheldene har funder sted på henholdsvis kommuneveje og statsveje i Frederikssund Kommune, i perioden 2010-2014:

pdf Uheld_på_kommuneveje_i_Frederikssund_Kommune_2010-2014.pdf (4.7 MB)

Uheldskort over uheld, som har fundet sted på kommuneveje i Frederikssund Kommune i perioden 2010-2014. De røde cirkler angiver personskadeuheld, og de blå cirkler angiver materielskadeuheld.

pdf Uheld_på_statsveje_i_Frederikssund_Kommune_2010-2014.pdf (4.8 MB)

Uheldskort over uheld, som har fundet sted på statsveje i Frederikssund Kommune i perioden 2010-2014. De røde cirkler angiver personskadeuheld, og de blå cirkler angiver materielskadeuheld.

 

Uheld på strækninger

Alle uheld, som har fundet sted på lige strækninger, er blevet analyseret, og der er for hver strækning beregnet både en uheldstæthed og en uheldsfrekvens. Uheldstæthed viser antallet af uheld pr. kilometer pr. år på den pågældende strækning, og uheldsfrekvens viser antal uheld pr. 1 million kørte kilometer på strækningen.

I Frederikssund Kommune er disse værdier meget lave. Dette skyldes, at der ikke er strækninger med mange uheld. På få strækninger har der været to uheld, og på endnu færre har der været tre uheld. Disse uheld har været analyseret, og vi kan konkludere, at det ikke er vejens udformning og indretning, som har været årsag til disse uheld, men derimod menneskelige faktorer.

Uheld i kryds

Alle uheld, som har fundet sted i kryds, er også blevet analyseret, og der er for hvert kryds beregnet både en uheldstæthed og en uheldsfrekvens. Uheldstæthed viser antallet af uheld pr. år i det pågældende kryds, og uheldsfrekvens viser antal uheld pr. 1 million indkørende i krydset.

I Frederikssund Kommune er disse værdier også meget lave. Dette skyldes, at der blot er to kryds, som hver har haft to uheld. Alle andre kryds, hvor der har været et uheld, har kun haft et enkelt. For kryds med flere uheld er uheldene blevet analyseret, og det kan - som for strækninger - konkluderes, at det ikke er krydsets udformning eller indretning, som har været årsag til disse uheld, men derimod menneskelige faktorer.

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk