Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Intern
Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Sektorplan : Intern : Trafikplan : Veje : Tung trafik

Tung trafik

Der er ved udarbejdelse af denne Trafikplan blevet kigget på de fire store byer i kommunen, henholdsvis Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby, og hvor kommunen ikke vil tillade gennemkørende tung trafik.

Tung trafik er, og vil altid være, en del af trafikbilledet, men det kan styres. Ved hjælp af skiltning kan kommunen vise, hvor gennemkørsel af tung trafik er forbudt. På de veje, hvor gennemkørende tung trafik er forbudt, vil ærindekørsel altid være tilladt.

Gennemkørende tung trafik kan med fordel benytte sig af statsvejene i kommunen, da disse er hovedfærdselsåre i kommunen, og disse veje er bygget til en tungere trafikbelastning end kommunevejene.

I denne forbindelse har vi tilstræbt at tage hensyn til alle erhvervsområder, store som små, og der vil blive sørget for, at skiltningen på vejene afspejler planerne.

Det er et princip i Frederikssund Kommune, at tung trafik skal ledes væk fra de veje, som er trafiksanerede, eller som er planlagt til at blive trafiksanerede, samt fra skoleveje. Det er desuden kommunens holdning, at på de veje, hvor gennemkørende tung trafik er tilladt, skal vejene være bygget til det, i forhold til kørebanebredden, og derudover skal der være god trafiksikkerhed for cyklister og fodgængere. I landområder, hvor vejene tit er meget smalle, kan vi etablere vigepladser, så tunge køretøjer, som kommer kørende i modsat retning, kan vige for hinanden. På delstrækninger kan det være relevant at vurdere, om kørebanebredden skal udvides.

lastbil

Lastbil og permanent fartmåler på Roskildevej, Frederikssund

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk