Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Foto: Vejdirektoratet og Kenneth Jensen

FORBINDELSER i FREDERIKSSUND

Velkommen til Frederikssund Kommunes Plan- og Agenda 21 strategi 2015, som første gang udkommer elektronisk.

Med denne strategi sætter Byrådet fokus på de gode forbindelser mellem borgere, virksomheder, frivillige, fagpersoner, mellem by og land og til hovedstaden i form af en fælles vision, som skal angive retningen for den samlede udvikling for Frederikssund Kommune. Til sammen skaber forbindelserne en levende kommune, hvor det nære liv leves i vores smukke natur og gode byer, mens vi sammen skaber fornyelse og udvikling – såvel i Smartcity Vinge som i den øvrige del af kommunen. Byrådet har fokus på at udbygge og understøtte de mangfoldige forbindelser, som binder Frederikssund Kommune sammen både indadtil men også udadtil.


Strategien består af Byrådets vision med 3 forbindelser og en overordnede forbindelse. Visionen er det nye ved denne strategi. Strategiens 9 temaer med mål konkretiserer visionen og skal være pejlemærker i det daglige arbejde og synlige for borgerne. Temaerne indeholder beskrivelser og mål fra eksisterende politikker og strategier. Byrådet har valgt med denne strategi at samle alle de gældende politikker og strategier ét sted. Det giver overblik og bedre mulighed for en mere helhedsorienteret og tværfaglig udvikling. Temaernes mål konkretiseres i handlingsplaner og de økonomiske rammer kan dernæst prioriteres.

Med godt 44.000 indbyggere og et areal på 250 km² er Frederikssund Kommune arealmæssigt den næststørste kommune i Nordsjælland. Beliggende midt i naturskønne omgivelser præget af Roskilde- og Isefjord med fjordlandets rekreationsmekka. Samtidig er der kun 45 minutter til København i S-tog eller bil. Kommunen er ét af Hovedstadsregionens vigtigste udviklingsområder.

Strategien fokuserer på følgende temaer:

GODE FORBINDELSER

Den naturlige forbindelse
Erhverv og turisme
Infrastruktur og tilgængelighed
Bosætning og byudvikling
Natur og oplevelser
Klima og miljø

Den lærerige forbindelse
Trivsel og læring 
Uddannelse og arbejdsmarked

Den personlige forbindelse
Aktive borgere og fællesskaber
Et sundt liv

Byrådet fremlægger denne strategi, som deres bud på de væsentligste udviklingsområder i de kommende år. Frederikssund Kommune har natur, arbejdspladser, uddannelser, kultur og hovedstaden lige ved hånden og er præget af aktive borger og et erhvervsliv, der indgår forbindelser, som skaber liv og nærvær.

Jeg opfordrer alle til at være med til at skabe og bevare de gode forbindelser i Frederikssund Kommune og tage aktivt del i vores fælles fremtid.

John Schmidt Andersen
Borgmester

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk