Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Mod Kommuneplan 2017

En strategi for den kommunale udvikling
Plan- og Agenda 21 strategien er Frederikssund Byråds strategi for den kommunale udvikling. Strategien beskriver de overordnede visioner, temaer og mål for kommunens udvikling, herunder for byernes udvikling, det åbne land, infrastrukturen og samspillet mellem forskellige områder.

Strategien danner grundlaget og sætter rammerne for den næste kommuneplanrevision. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de politiske visioner og mål i konkrete planer for kommunen, både som helhed og for enkelte delområder. Formålet med kommuneplanen er at sikre, at de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen forenes og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets levevilkår og for bevarelse af dyre- og planteliv.

Plan- og Agenda 21 strategien er således en indledende fase med inddragelse af offentligheden forud for kommuneplanarbejdet. Når der er udarbejdet et forslag til ny kommuneplan vil dette også blive genstand for en offentlighedsfase før kommuneplanen vedtages endeligt.

Strategien fastlægger, at der skal foretages en hel revision af kommuneplanen. De temaer, der fremlægges i denne strategi, vil være centrale i den næste kommuneplan.

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk