Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Mod Kommuneplan 2017 : Planlægning siden sidst

Neden for ses listen over kommuneplantillæg og lokalplaner, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 001 - Hører til lokalplan nr. 062 for et offentligt område og tankstation ved Skoven i Kulhuse

Kommuneplantillæg nr. 002 - Hører til lokalplan nr. 065 for et boligområde nord for Dalvejen i Vinge

kommuneplantillæg nr. 003 - Hører til lokalplan nr. 063 for Seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris

Kommuneplantillæg nr. 004 - Hører til lokalplan nr. 064 for Snogekær

Kommuneplantillæg nr. 005 - Hører til Forslag til lokalplan 047 for et byomdannelsesområde ved Løgismose

Kommuneplantillæg nr. 007 - Hører til Kommuneplan 2013 - 2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 008 - Hører til lokalplan nr. 051 for et solfangeranlæg ved Skuldelev

Kommuneplantillæg nr. 010 - Hører til Kommuneplan 2013 - 2025 - Rækkefølgeændring for arealer i Vinge

Kommuneplantillæg nr. 011 - Hører til lokalplan nr. 075 for Pedersholmparken 8-10 i Frederikssund

Kommuneplantillæg nr. 014 - Hører til lokalplan nr. 077 for Femhøj i Jægerspris

Kommuneplantillæg nr. 015 - Hører til lokalplan nr. 074 for Bybjerggård i Sundbylille

Kommuneplantillæg nr. 018 - Hører til Kommuneplan 2013 - 2025 - Skuldelev erhvervsområde

Kommuneplantillæg nr. 019 - Hører til lokalplan nr. 083 for Jomsborg

Kommuneplantillæg nr. 022 - Hører til lokalplan nr. 083 for Jomsborg

Lokalplaner

045 Natur og fritidsområde i Sillebro Ådal Vedtaget den 29. august 2012
046 Dagligvarebutik på Københavnsvej i Slangerup Vedtaget den 14. december 2011
047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund - Vedtaget 29. april 2015
048 Ændret anvendelse af Kulhusgården i Kulhuse Vedtaget den 26. september 2012
049 Erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Vedtaget den 16. maj 2012
051 Solfangeranlæg ved Skuldelev - Vedtaget 28. januar 2015
052 Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund - Vedtaget 27. juni 2012
053 Produktionsskole i Skibby - Vedtaget 29. maj 2013
054 Produktionsanlæg på Linderupvej i Frederikssund - Vedtaget 26. september 2012
055 Parkeringsforhold i Frederikssund - Vedtaget 29. oktober 2014
056 Erhvervsområde i Slangerup Vest - Vedtaget 19. marts 2013
057 Boligbebyggelse - Enghusene i Frederikssund - Vedtaget 28. august 2013
058 Dagligvarebutik på Brobæksgade i Slangerup - Vedtaget 8. maj 2013
059 Udbygning af Ådalens Skole Vedtaget 26. juni 2013
060 Ridecenter i Over Dråby - Vedtaget 25. september 2013
062 Offentligt område og tankstation ved Skoven - Vedtaget 26. februar 2014
063 Seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris - Vedtaget 29. oktober 2014
064 Parcelhusbebyggelse ved Snogekær i Jægerspris - Vedtaget 23. september 2014
065 Boligområde nord for Dalvejen i Vinge - Vedtaget 29. april 2015
066 Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby - Vedtaget 23. september 2014
069 Parcelhusbebyggelse på Ørnestens Vænge - Vedtaget 28. januar 2015
070 Biografcenter i Sillebrocentret - Vedtaget 26. november 2014
072 Boligbebyggelse Gyldenstens Vænge i Frederikssund - Vedtaget 29. april 2015
074 Bybjerggård i Sundbylille - Vedtaget 2. september 2015
075 Pedersholmparken 8-10 i Frederikssund - Vedtaget 25. marts 2015
077 Femhøj i Jægerspris - Vedtaget 24. juni 2015
079 Tørslev Renseanlæg - Vedtaget 2. september 2015
082 Vindmølle ved Dalby - Vedtaget 28. oktober 2015
083 Landkolonien Jomsborg - Vedtaget 16. december 2015

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk