Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Mod Kommuneplan 2017 : Politikker og strategier

Politikker og strategier
Her finder du vores eksisterende og kommende politikker og strategier organiseret i de politiske fagudvalg.

Mange af planstrategiens emner og målsætninger kommer fra eksisterende politikker og strategier. Du kan derfor her finde de konkrete politikker og strategier og læse meget mere om de enkelte emner og mål.

En politik eller strategi er byrådets visioner og målsætninger for et bestemt fagområde.

Med Plan- og Agenda 21 strategi 2015 forsøger vi at samle alle kommunens visioner og mål i ét dokument. Det skaber overblik, større helhedstænkning og synergieffekt på tværs af fagområder samt klare indsatsområder, der har direkte forbindelse til de kommunale budgetter.

Fritidsudvalget
Folkeoplysningspolitik
Fritidspolitik 2015-2019

Sundhedsudvalget
Sundhedspolitik 2015-2020

Teknisk Udvalg
Trafikplan 2016-2025
Trafikhandlingsplan 2016-2020
Spildevandsplan 2013-2021
Klimatilpasningsplan (tillæg til Kommuneplan 2013-2025)
Beredsskabsplan 2015-2017
Vandhandleplan 
Affaldsplan 2013-2024
Kommuneplan 2013-2025
Helhedsplan for Vinge

Uddannelsesudvalget
Børne- og ungepolitik 2013-2017
Sprog og læsestrategi_2015 (pdf)

Velfærdsudvalget
Strategi for integrationsindsats
Kanal- og servicestrategi 2011-2015 (pdf)
Handleplan for Ældre 2012-2015

Vækstudvalget
Turismestrategi 2013-2020
Beskæftigelsesplan 2016
Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020


Økonomiudvalget
Personalepolitik
Økonomisk politik 2014-2017
Udbuds- og indkøbspolitik 2014-2017

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk