Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Vision : Den Lærerige Forbindelse : Uddannelse og Arbejdsmarked

UDDANNELSE

Vi skaber uddannelsesforhold, så de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter får en erhvervs- eller videregående uddannelse. Vi arbejder for at tiltrække flere uddannelsestilbud til kommunen og sikre gode rammer for vores unge under uddannelse. Ungdomsuddannelse og kompetenceløft for/af den eksisterende arbejdsstyrke er væsentlige faktorer for, at vi kan fastholde vores position som en dynamisk kommune for både erhvervsliv og borgere. En udbygning af uddannelsestilbuddene i kommunen for både de unge uddannelsessøgende, men også den eksisterende arbejdsstyrke, vil understøtte kommunens udvikling yderligere.

 

ARBEJDSMARKED

Der bliver rift om arbejdsstyrken i de kommende år, da den vil falde frem til 2030. Det er derfor afgørende at skabe et attraktivt marked for både arbejdstagere og arbejdsgivere.

Vi skaber rammer, der sikrer at hverdag – arbejde, fritid, indkøb, familieliv – kan fungere godt for den enkelte borger. 

Frederikssund Kommune er den naturlige partner i spørgsmål, der vedrører arbejdsmarkedet. Det er let at rekruttere kvalificeret arbejdskraft både inden for kommunegrænsen, regionalt og nationalt. Vi understøtter kompetenceudvikling og efteruddannelse hos virksomhederne.

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR UDDANNELSE AT:

 • Frederikssund Kommune kan tilbyde et dynamisk uddannelsesmiljø for unge uddannelsessøgende og den eksisterende arbejdsstyrke.
 • Opsamling af big-data i forbindelse med udviklingen af Vinge skaber en platform for nye uddannelsestilbud i kommunen.
 • Frederikssund Kommune skaber rammer, der sikrer, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter får en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 • Kommunen og regionens uddannelsestilbud er synligt – også for tilflyttere.
 • Der skal sikres god tilgængelighed fra alle områder i kommunen til såvel lokale som regionale uddannelsesinstitutioner.
 • Sammen med virksomhederne vil vi skabe et center for jobskabende faglige uddannelser til unge og voksne.
 • Unge ledige skal have en kompetencegivende uddannelse og der samarbejdes tæt med alle aktører på området.

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR JOB AT:

 • Frederikssund Kommunes kommune- og lokalplanlægning afspejler til enhver tid de krav, der sikrer, at kommunen fungerer som en bæredygtig, sammenhængende og udviklingsorienteret enhed. Kommunens 4 bycentre, og den detailhandel der er knyttet her til, tilpasser sig løbende forbrugernes behov.
 • Kommunens 4 bycentre og den detailhandel, der er knyttet her til, tilpasser sig løbende forbrugernes behov.
 • Kommunen og FE har en tæt dialog med virksomhederne for at sikre, at virksomhedernes behov understøttes, hvor kommunen har mulighed for at gøre en forskel.
 • Jobcenteret støtter virksomhedernes rekruttering og vejleder om kompetenceløft af arbejdsstyrken.
 • Styrke samarbejdet med virksomhederne og tilbyde en koordineret og sammenhængende service vedr. rekruttering, kompetenceudvikling og indsats for at begrænse sygefravær.
 • Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse får en koordineret, sammenhængende og gerne virksomhedsrettet indsats, der skal sikre, at de kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk