Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Vision : Den Naturlige Forbindelse : Erhverv og Turisme

ERHVERV

Vi ønsker at være en stærk og dynamisk erhvervskommune.

I Frederikssund Kommune skal virksomhederne opleve kommunen som en sammenhængende enhed med synlige indgange og koordineret, kvalitativ opgaveløsning. Kommunen er virksomhedernes medspiller og finder i samarbejde de bedst mulige løsninger. Det frigør energi hos den enkelte virksomhed, skaber det bedste udgangspunkt for vækst og gør kommunens virksomheder til de bedste ambassadører for kommunen. Vi lytter, så hos os kommer virksomhederne også til en snak, når de "bare" drømmer om fremtidige projekter.

 

TURISME

Vi vil skabe vækst i turisterhvervet - midlet er udbredelse og forbedring af styrkepositioner, samarbejde og netværk. Vi ønsker at dyrke og videreudvikle de styrker, vi allerede har inden for natur, kultur og vikinger til gavn for både borgere og turister. Vi vil tiltrække flere af de turister, vi tiltrækker i dag. Vi vil være destinationen, hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen og historien om vikingerne. Temaerne udfoldes indenfor 3 indsatsområder - sejlerturisme (bredt forstået), vikinger i et regionalt/nationalt og internationalt turismeperspektiv samt kulturelle og historiske seværdigheder. Vi vil endvidere stå endnu stærkere som udflugtsmål - både hvad angår traditionelle turistaktiviteter, og hvad angår erhverv og bosætning. Vi har spændende muligheder for både turisme, bosætning og erhverv, midt i naturen og tæt på København. Vi har rigtig meget at byde på, og det vil vi synliggøre!

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR ERHVERV AT:

  • Frederikssund Kommunes administrative service og myndighedsområdet fungerer som en dynamisk enhed, der løbende forstår at tilpasse sine ydelser til erhvervslivets behov.
  • Afgifter, som kan reguleres i kommunalt regi – f.eks grundskyld og dækningsbidrag – skal bruges aktivt i forhold til ønsket om en vækstfremmende erhvervspolitik.
  • Frederikssund Kommune skal sammen med FE (Frederikssund Erhverv) facilitere mødet mellem virksomhederne for gensidig sparring, udvikling og netværksdannelse.
  • Iværksættere skal udover de traditionelle tilbud om opstartsmøder og netværk tilbydes fortrolig og ekstra vejledning hos kommunen og/eller FE.
  • Såvel iværksættere som etablerede virksomheder tilbydes en introduktion til Symbiose Frederikssund, så denne platform også kan understøtte vækst og opbygning af nye virksomheder.

Vil du vide mere om Frederikssund Erhverv - se her

 

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR TURISME AT:

  • Turismeudviklingen skal skabe øget beskæftigelse og øget omsætning. Det skal ske ved at øge andelen af danske og svenske turister samt endags – og familieturister og ved at forbruget for de kommercielle og ikke kommercielle overnatninger stiger.
  • Vi vil fremhæve kommunens styrkepositioner inden for natur, kultur samt historien om vikingerne og gøre dem endnu bedre.
  • Vi vil være stærke inden for endags-turisme og familieturisme.
  • Vi vil være en attraktiv turist- og bosætningskommune.
 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk