Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Plan- og Agenda 21 Strategi 2015

Sektorplan : Plan- og Agenda 21 Strategi 2015 : Vision : Den Personlige Forbindelse : Et sundt liv

ET SUNDT LIV

Sundhed er en integreret del af hverdagen skabt i et aktivt samspil mellem borgerne, civilsamfundet og kommunen. Sundhed er mere end blot fravær af sygdom - sundhed er også fysisk, mentalt og socialt velbefindende.

I Sundhedspolitikken sættes rammen for de kommende års prioriteringer af sundhedsindsatsen.

Vi skal i endnu højere grad arbejde tværfagligt og i fællesskab løfte den opgave, som kommunen har i forhold til at skabe sundhedsfremmende og forebyggende rammer og indsatser for borgerne.

Vi vil arbejde for at skabe gode og sunde forbindelser og indgå i et samspil med borgere, foreninger, private aktører og andre interessenter, så den enkelte får mulighed for at tage ansvar for sin egen sundhed.

Sundhed påvirkes af en lang række af faktorer. Det er derfor vigtigt, at sundhedsfremme og forebyggelse anskues helhedsorienteret.

Vi ønsker at målrette vores sundhedsindsats mod de største udfordringer for folkesundheden.

I sundhedspolitikken fokuseres på følgende temaer:

 • Bevægelse
 • Rygning
 • Trivsel
 • Mad og måltider
 • Alkohol

DET ER BYRÅDETS MÅL FOR ET SUNDT LIV AT:

Bevægelse:

 • Borgerne har let adgang til natur, byrum og faciliteter, som inspirerer til samvær, leg og bevægelse.
 • Flere borgere er fysisk aktive med særligt fokus på børn og unge.

Rygning:

 • Andelen af rygere skal mindskes med fokus på grupper med særlig høj andel af rygere.
 • Antallet af nye rygere skal reduceres.

Trivsel:

 • Flere børn og unge oplever, at de har gode venner og vurderer, at deres selvværd er godt.
 • Flere borgere trives.

Mad og måltider:

 • Der i kommunens institutioner og tilbud er fokus på sund mad- og måltidskultur.
 • Flere borgere har sunde mad- og måltidsvaner.

Alkohol:

 • Andelen af voksne, som drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalinger for alkohol, reduceres.
 • Alkoholkulturen blandt unge skal ændres, så rusdrikkeri reduceres, og alkoholdebuten udskydes.

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk