Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Træstrategi

Sektorplan : Træstrategi : Vision

Vision

I Frederikssund Kommune er der aldrig langt til naturen. Fjorde, skove, bakker, ådale og søer giver unikke muligheder for naturoplevelser både for kommunens borgere og for turister. Kommunens grønne og blå struktur er et sammenhængende netværk af grønne kiler, landskabsstrøg, rekreative forbindelser og oplevelsesmuligheder på fjordene. Strukturen består af både eksisterende og potentielle naturområder og forbindelser og understreger, at kommunen lægger vægt på at værne om naturen og skabe mere natur.

Træstrategien understøtte visionen og konkretiserer hvordan man specifikt arbejder med træer i kommunen.

Frederikssund Kommune er en kommune i hastig udvikling og vækst.  Der renoveres, ombygges, udvides og nyanlægges i stor stil. derfor er der behov for en træstrategi, der skal sikre at træerne fortsat forbliver en stor del af bybilledet. Som udgangspunkt ønsker kommunen at bevare flest mulige træer, men derudover skal der udpeges flere steder, hvor nye træer kan plantes.
De seneste års store og ødelæggende storme har vist, hvor vigtigt det er at være omhyggelig med trævalg, plantested og plantningsmetoder.
Der er blevet brugt mange ressourcer på oprydning af væltede træer eller knækkede grene efter stormene, og for at imødegå disse udfordringer i fremtiden er det nødvendigt med en langsigtet planlægning. Ved at sikre en løbende nyplantning af træer kan det hindres, at vi pludselig står i en situation, hvor mange træer er forsvundet og ingen unge træer står klar til at overtage pladsen. 

Træstrategiens mål er:

  • at danne grundlag for vedligeholdelse og udvikling af Frederikssund Kommunes træbeplantninger
  • at synliggøre, hvor mange træarter der findes i træbestanden i kommunen, hvorfra der skal tages beslutning om, hvor stor en andel de enkelte slægter og arter maksimalt må udgøre
  • at sikre en langsigtet og målrettet træplantning

  • at sikre nye træer tænkes ind i byudvikling/planlægning lige fra projektets start, da det er vigtigt at betingelserne er gode for optimale udbytte af træplantningerne

Operative formål:

  •     Bevarelse af træer og grønne strukturer
  •     Langsigtet ansvarlighed i planlægningen
  •     Etablerer stedsidentitet og herlighedsværdi for kommunen som helhed
  •     Formidling for borgere, politikkere og interesserede aktører
 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk