Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikhandlingsplan

Sektorplan : Trafikhandlingsplan

Trafikhandlingsplanen 2016-2020 er udarbejdet i forlængelse af Trafikplanen 2016-2025, hvor borgere og politikere i Teknisk Udvalg ved borgermøder samt i den efterfølgende høringsperiode kom med ønsker og bemærkninger til kommunens vej- og trafikforhold.

Trafikhandlingsplanen indeholder hovedsagelig projekter, som er til prioritering de næste 4 år. Planen afløser tidligere planer indenfor området. Projekter fra disse, som stadig er aktuelle indgår således i denne handlingsplan.

Kortet nedenfor viser som udgangspunkt hele kommunen. Det er muligt at sortere i henholdsvis "Område" og "Status" for projekterne (se over kort), samt er det muligt at sortere i tabellen (se under kortet) på hhv. "Projekt navn", "Status" og "Igangsættes" ved at klikke på et af overskrifterne i den grå bjælke.

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk