Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Kollektiv trafik

Kollektiv trafik

Frederikssund Kommune samarbejder med Trafikselskabet Movia og nabokommuner om at tilrettelægge den kollektive bustrafik så optimalt som muligt. Det er den enkelte kommune der har ansvaret for at fastlægge busnettets udformning, busnettets serviceniveau og den tilhørende økonomiske ramme, mens det er Movia, der har ansvaret for at udarbejde køreplaner, står for trafikinformation og har ansvaret for den daglige drift af busserne.

Frederikssund Kommune har følgende 3 fokuspunkter i planlægningen af den kollektive trafik:

  1. Flere skolebørn med kollektiv trafik
  2. Flere med kollektiv trafik til arbejde og uddannelse
  3. Bedre busbetjening af landsbyerne

 

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk