Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Kollektiv trafik : Busnettet i dag

Busnettet i dag

R-linjerne 310R og 230R udgør sammen med linjerne 600S og 320R grundstammen i den kollektive trafikbetjening i kommunen, da de binder trafikknudepunkterne i Skibby, Jægerspris og Slangerup sammen med Frederikssund Station. Derudover skaber de forbindelse til togsstationerne i Roskilde, Hillerød, Ølstykke og Farum.

Det overordnede busnet suppleres af et busnet, hvor linjerne dækker bredere, men til gengæld har lavere frekvens og længere rejsetid. Med princippet om mest bus for pengene er afgangene prioriteret på tidspunkter, hvor passagerpotentialet er størst.

Med de ændringer, vi har foretaget siden kommunen overtog ansvaret for den kollektive trafikbetjening i 2007, er busbetjeningen blevet effektiviseret. Det er sket i form af opgradering af de linjer, der betjener de strækninger, hvor de største passagerstrømme er. Det har givet en tilvækst i passagerer på disse linjer. Linjerne i det øvrige busnet er blevet reduceret i afgange og køretid, og det har naturligt nok medført en tilbagegang i passagertal. Det er fortsat vigtigt at have fokus på, hvordan linjerne i det øvrige busnet kan optimeres i forhold til linjeføringer, korrespondancer og køretid for at opnå en bedre driftsøkonomi på linjerne og ikke mindst den bedst mulige service for borgerne.

Der vil i indeværende planperiode desuden være fokus på, hvordan det nye by- og erhvervsområde Vinge skal betjenes med kollektiv trafik.

pdf Katalog_med_forstærkninger_af_busnet_i_Frederikssund_Kommune.pdf (1.7 MB)

pdf Strategi_for_kollektiv_trafik_i_Frederikssundfingeren.pdf (2.8 MB)

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk