Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Kollektiv trafik : Principper for kollektiv trafik

Principper for den kollektive trafik

I prioriteringen af midler til den kollektive trafikbetjening arbejder vi efter følgende principper:

  • At alle ændringer i udgangspunktet skal kunne holdes inden for eksisterende budgetramme.
  • At ressourcerne satses der, hvor vi opnår flest køreplanstimer pr. investerede krone. Det vil sige, at busdriften prioriteres der, hvor de største passagerstrømme er.
  • At sikre en hurtig og direkte betjening mellem de største trafikknudepunkter i og uden for kommunen.
  • At sikre en god sammenhæng mellem de hurtige og direkte linjer i det overordnede busnet og de øvrige buslinjer i busnettet.

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk