Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Stier : Rekreative stier

Rekreative stier

Målet med kommunens rekreative stier er at give mulighed for oplevelser af blandt andet landskaber og natur til fods og på cykel, så borgerne sikres gode muligheder for dagligdags rekreation, motion og bevægelse.

Stierne skal sammen med kommunens øvrige cykel- og gangstier sikre et sammenhængende stinet. Stierne forbinder byerne med kysten og andre landskabs- og naturområder.

Stierne er hovedsagelig eksisterende stier, markveje mv. Ved at anlægge Fjordstien har vi i kommunen søgt at sikre en sti i rolige, grønne omgivelser.

 

Fjordstien

Fjordstien er et stort, tværkommunalt projekt, som er en natursti langs Roskilde Fjord og Isefjorden. Stien er tiltænkt cyklister og vandrere.

I sin endelige udførelse bliver stien 275 km lang, hvoraf ca. 90 km ligger i Frederikssund Kommune. Stien kommer mange steder tæt på kysten. Stien følger eksisterende gamle vejforløb, mark- og skovveje, men flere steder er der nyanlagte strækninger. Vandrestien har flere steder sit eget forløb som et "trampespor" langs vandet.

Fjordstien ved Mademose Å

pdf Stikort_Frederikssund-Kommune.pdf (5.7 MB)

I Trafikplanen er der arbejdet med forbindelserne til de rekreative stier, hvorimod der ikke er arbejdet med selve det rekreative stinet.

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk