Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Stier : Stikrydsninger

Stikrydsninger

Der skal i forbindelse med gang- og cykelstinettet og for at skabe bedst mulig sammenhæng, tryghed og sikkerhed sikres mulighed for krydsning af vejene på relevante steder.

Det skal nøje overvejes, hvor vi placerer fodgængerovergange uden for signalanlæg, da de kan skabe falsk tryghed. Som udgangspunkt foretrækker vi i stedet anlæg af midterheller, hvor man kan krydse en trafikretning ad gangen. Krydsninger skal udformes så de er tilgængelige for handicappede.

Brug af akustiske signaler skal overvejes nøje. Signalerne er til gavn for blinde og svagtseende, men etableringen skal afvejes i forhold til omgivelserne.

Ved særligt trafikerede veje skal brugen af niveaufri krydsninger, som broer og tunneller, overvejes. Dette skal dog sættes i relation til tryghed, etablerings- og driftsomkostninger.

stikrydsning

Stikrydsning ved rundkørsel på Marbækvej, Frederikssund

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk