Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Trafiksikkerhed : Sikre skoleveje

Sikre skoleveje

Kommunen vil målrette tiltag, der sikrer elevernes tryghed og sikkerhed. Sikre skoleveje kan opnås ved en kombination af et sammenhængende skolestinet, trafiksaneringer og adfærdsregulerende tiltag som f.eks. færdselsundervisning, trafikpolitikker og kampagner.

skolepatrulje

Skolepatrulje på Møllevej, Jægerspris

Frederikssund Kommune foretager i samarbejde med en repræsentant fra Nordsjællands Politi, en vurdering af skolevejene, i forhold til trafiksikkerheden for skoleeleverne.

Der er en del kriterier, som anvendes i forbindelse med vurderingen af skolevejene, og disse kriterier er bl.a.:

 • Kørebanebredde
 • Cykelstibredde
 • Fortovsbredde
 • Rabatbredde
 • Hastighed
 • Gennemsnitshastighed
 • 85%-fraktil
 • ÅDT og andet i forhold til trafikbilledet.

85%-fraktilen angiver den hastighed, som 85% af bilisterne kører langsommere end, og de resterende 15% af bilisterne kører stærkere.

Endvidere vurderes eksistensen af følgende faktorer:

 • Skillerabat
 • Bakker
 • Kurver
 • Øvrige skjulte farer.

Kommunen arbejder løbende med trafiksikkerhedsfremmende projekter på skolevejene.

skoleblink og fartmåler

Skolepatruljeblink på Møllevej, Jægerspris og variabel hastighedstavle på Roskildevej, Frederikssund

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk