Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Trafiksikkerhed : Tryghed

Tryghed

Utryghed i trafikken og på vejnettet er et subjektivt begreb, som afhænger af, hvilken trafikant man spørger, og hvilket transportmiddel denne benytter. Begrebet knytter sig til vaner, alder, genkendelighed i vejnettet, trafikmængder, vejudformning m.m.

Det er sjældent, at der konstateres en tæt sammenhæng mellem trafikuheld og utryghed, når vi foretager en udpegning af utrygge lokaliteter i vejnettet. Når borgere oplever, at en vej er utryg, er det ikke nødvendigvis fordi der er mange uheld på strækningen, men man oplever eksempelvis, at der er mange lastbiler, eller at der køres for hurtigt og for tæt på gående og cyklister.

Det er vigtigt, at det er trygt og sikkert at færdes som trafikant på det kommunale vejnet, uafhængig af alder og transportmiddel. Det er vigtigt for borgerne at opleve tryghed ved at færdes i trafikken, da det kan være en væsentlig forudsætning for borgernes mobilitet. Især børn og ældre, som typisk udgør den største gruppe af de lette trafikanter, kan få en væsentlig bedre mobilitet, hvis trygheden på sti- og vejnettet forbedres.

Derfor skal vi også gøre en indsats for at gøre sti- og vejnettet i kommunen mere trygt, så alle kan færdes uden bekymringer.

Trafiksikkerhedsarbejdet er også at arbejde med tryghed ved at etablere stier, midterheller, byporte, indsnævringer og lignende foranstaltninger på vejene.

askevej

Askevej i Jægerspris

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk