Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Trafiksikkerhed : Vej-Skole-Poilti samarbejde

Vej-Skole-Politi samarbejde

VSP-samarbejde

I takt med øget fokus på at den gode trafikale adfærd skal læres fra barnsben, og ønsket om at påvirke børn og forældre via dagtilbud og skoler, er der i mange af de nordsjællandske kommuner oprettet formelle Vej, Skole og Politinetværk, også kaldet VSP-netværk.

I Frederikssund Kommune er det skoleafdelingen, der i samarbejde med vejafdelingen er tovholder for et netværk, som består af færdselskontaktlærerne fra alle skolerne i kommunen – også de private skoler.

Formålet med netværket er først og fremmest at understøtte den lovpligtige færdselsundervisning i skolen. Af aktiviteter kan nævnes den årlige 6. klasses cyklistprøve, et årsmøde med inspirationsoplæg og mulighed for vidensdeling og sparring om færdselsundervisningen. Aktiviteterne planlægges og udføres i samarbejde med det lokale politi.

Frederikssund Kommune ønsker fremover at bruge VSP-netværket til at understøtte skolernes arbejde med trafikpolitikker og andre aktiviteter der kan understøtte udviklingen af en god trafikal adfærd blandt børn og unge i kommunen.

 

Skolernes trafiktest

Rådet for Sikker Trafik måler hvert år kommunens trafiksikkerhedsarbejde i forhold til skolerne. I 2015 fik kommunen 51 point ud af 100. Dette placerer lige akkurat kommunen i den bedste af tre grupper. En pointforbedring kan især ske ved, at Frederikssund Kommune ønsker, at andelen af skoler med en trafikpolitik øges og ved forskellige typer kampagneaktiviteter. I 2015 havde ca. halvdelen af skolerne en trafikpolitik.

Samarbejdet mellem vej, skole og politi om blandt andet cyklistprøver for alle kommunens skoler skal fastholdes ligesom samarbejdet ønskes udbygget i de kommende år.

cyklistprøve

Cyklistprøve i Frederikssund

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk