Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Veje : Hastighed

Hastighed

Høj hastighed er afgørende for ulykkernes alvorlighedsgrad. Frederikssund Kommune gennemfører løbende hastighedsmålinger på vejnettet. Resultatet viser, at der flere steder på vejnettet køres hurtigere end den tilladte hastighed. Dette gælder både i åbent land og i byerne, og desværre også foran skolerne.

Frederikssund Kommune vil fortsat arbejde for at hastigheden nedsættes, så bilisterne overholder de tilladte hastigheder. Hertil benytter vi kampagner, og vi får desuden assistance af Nordsjællands Politi, som opsætter Automatisk Trafik Kontrol (ATK), hvor både kommunen og borgerne oplever for høje hastigheder.

Et andet virkemiddel mod høj hastighed er at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger. Se mere om dette i afsnittet "Fartdæmpende foranstaltninger".

Kortet nedenfor viser den skiltede hastighed på det klassificerede vejnet i Frederikssund Kommune. I kommunen planlægges hastigheden på vejene, i samarbejde med Nordsjællands Politi, efter vejklassens og vejens primære funktion. Eksempelvis er fordelingsveje og gennemfartsveje karakteriseret ved god fremkommelighed, og derfor er hastigheden på disse veje mellem 60 og 70 km/t. I mange landsbyer er hastigheden sat ned til 40 km/t, for at signalere stærkt til bilisterne, at de nu kører ind i bebygget område. I byerne er hastigheden generelt 50 km/t, og på nogle veje mindre, alt efter hvor kommunen har vurderet et behov for at nedsætte hastigheden.

Kommunen vil arbejde fremadrettet med 40 km/t-zoner i boligområder i byerne - for at sænke hastigheden og for at fremme trafiksikkerheden. I boligområder leger børnene tit på vejen, og derfor er det i alles interesse, at der i disse område og på disse veje ikke køres for stærkt.

pdf Hastigheder_i_Frederikssund_Kommune.pdf (4.9 MB)

Hastighedskort over klassificerede veje i Frederikssund Kommune (ekskl. lokalveje). Kortet viser de skiltede hastigheder på vejene.

 

 

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk