Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Veje : Tung trafik : Jægerspris

Tung trafik i Jægerspris

Jægerspris er indrettet sådan, at hovedvejene Landerslevvej og Møllevej fører trafikken nord-syd, mens Færgelundsvej og Hovedgaden fører trafikken øst-vest.

På disse veje er gennemkørende tung trafik tilladt. I Jægerspris er vejstrukturen indrettet sådan, at man ikke kører ind, med mindre man har et ærinde. Der er dog en udfordring med Askevej og Birkealle, som forbinder Hovedgaden og Møllevej. På disse veje skal gennemkørende tung trafik være forbudt, og der vil blive skiltet med dette i begge ender af vejene, så lastbiler ikke benytter disse veje som "genveje".

pdf Tung_Trafik_Plan_for_Jægerspris.pdf (5.9 MB)

Tung Trafik Plan for Jægerspris. De røde linjer angiver veje, hvor gennemkørende tung trafik er forbudt, og de gule linjer angiver viser, hvor gennemkørende tung trafik er tilladt. De sorte linjer angiver statsveje, hvor der er ingen restriktioner for den tunge trafik.

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk