Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til vejogtrafik@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Trafik og Ejendom, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Trafikplan

Sektorplan : Trafikplan : Veje : Tung trafik : Slangerup

Tung trafik i Slangerup

Slangerup er geografisk placeret så det for nogle bilister kan være tiltalende at køre igennem byen i nord-/sydgående retning. Det er Frederikssund Kommunes holdning, at Slangerup skal være en by, hvor kun ærindekørsel er tilladt for tung trafik, og gennemkørsel skal derfor være forbudt. Alternativt kan man benytte statsvejene Roskildevej, Hørup Skovvej og Frederiksborgvej til at køre uden om byen.

I "tung trafik"-planen er kun strækningen Roskildevej, Brobæksgade, Kongensgade og Hillerødvej markeret som forbudt for gennemkørende tung trafik, da det er trafik i nord-/sydgående retning, som især kan finde på at benytte denne rute gennem byen. Trafik, som skal fra øst til vest og omvendt, vil ikke køre ind til byen, med mindre man har et ærinde. Her vil Hørup Skovvej altid være det bedste alternativ.

pdf Tung_Trafik_Plan_for_Slangerup.pdf (7.4 MB)

Tung Trafik Plan for Slangerup. De røde linjer angiver veje, hvor gennemkørende tung trafik er forbudt, og de gule linjer angiver viser, hvor gennemkørende tung trafik er tilladt. De sorte linjer angiver statsveje, hvor der er ingen restriktioner for den tunge trafik.

 

Åbningstider

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Kontakt

Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 10 00

epost@frederikssund.dk